OGV airdrop is live! Check your eligibility.

NFTs are going mainstream.
DeFi is eating traditional finance.

Origin's flagship products are tackling the fastest growing verticals in Web3

Join our mailing list to stay in touch!

Be the first to hear about major NFT drops and important product updates.
Your email will be kept private.
OGN Price
$0.090735
Vốn hoá thị trường
$98,538,734
Cung trong lưu thông
1,086,005,781
OGN
Tổng cung
1,409,664,846
OGN

Origin bao gồm đội ngũ hàng đầu thế giới

Đôi ngũ được dẫn dắt bởi các doanh nhân hàng đầu, đồng sáng lập của PayPal, nhân viên đầu tiên tại YouTube và các nhà quản lý kỹ thuật tại Google và Dropbox.
Tìm hiểu về đội ngũ của chúng tôi

Join the Community

Kênh khu vực

Bài viết về Origin